укр eng
 

Комітет з питань безпеки ведення бізнесу

Рецензія на висновок експерта – баласт чи рятувальний круг для бізнесу?

Урядом України впродовж останніх років не тільки продекларовано, але й зініційовано ряд законопроектів, прийнято інші нормативні документи з метою зменшення тиску на бізнес, недопущення протиправних дій правоохоронних органів щодо бізнесу. Верховна Рада прийняла, а Президент підписав так звані законні закони «Маски-шоу стоп» та «Маски-шоу стоп 2». Вже йдуть розмови, що незабаром побачимо проект закону «Маски-шоу стоп 3».

         Для справедливості потрібно сказати, що деякі позитивні зміни для бізнесу ці закони принесли. Такі, наприклад, як обов’язкова присутність адвоката при проведенні обшуків, обов’язкова відео фіксація їх проведення, матеріальна відповідальність слідчого, прокурора за шкоду, завдану їх незаконними рішеннями, тощо.

         Але реальна правда життя полягає в тому, що недобросовісні представники в правоохоронних органах, нажаль, не перевелись і вони, в умовах будь-яких адміністративних заборон, в гонитві за службовими показниками, або через можливу свою корупційну умотивованість продовжують свої спроби тиску, а часто, нажаль, і знищення бізнесу.

         До Вашої уваги зовсім свіжий, іще діючий факт із життя конкретного представника малого і середнього бізнесу. Рана, яка іще кровоточить. Надіюсь, шановний читачу, що на момент, коли Ви будете читати цей текст, наші адвокати разом з експертами, цьому «хворому» суттєво допоможуть, хоча зовсім уникнути спричинення шкоди організму цього «хворого» не вдасться.

         Так от Листом керівника правоохоронного органу про призначення експертного дослідження до приватного експертного підприємства надходить рапорт оперативного працівника про те, що ним виявлено «злочинне угрупування» у складі директора товариства «Р», бухгалтера та деяких інших працівників цього підприємства, які нібито ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах шляхом заниження обсягів реалізації продукції цього підприємства на загальну суму 29 млн. 633 тис. 269 грн. А встановив цей факт оперативник «за результатами співставлення реальних обсягів реалізації та обсягів задекларованих у податковій звітності» цього товариства. Разом з цим рапортом оперативника, експерту було надано податкові декларації з ПДВ підприємства за три місяці. Жодного первинного документа експерт не отримував.

         В цей же день експерт виконав, підписав і відправив на адресу замовника – правоохоронного органу Висновок експертного дослідження про те, що ним, експертом, « … за результатами співставлення реальних обсягів реалізації та обсягів задекларованих у податковій звітності товариства «Р», встановлено розбіжність, а саме заниження обсягів реалізації товариством «Р» на загальну суму 29 633 269 грн. … що може призвести до заниження податкового зобов’язання з податку на додану вартість на загальну суму 4 млн. 938 тис. 16 грн. …»   

Висновок експертного дослідження разом з рапортом оперативника стали підставою для відкриття кримінального провадження зі всіма відповідними наслідками.

І головне з них, для чого власне все і задумувалось – було проведено санкціонований судом обшук у класичному варіанті «маски-шоу» тільки без «стоп», оскільки під час проведення вказаного обшуку було вилучено весь товар, що позбавило можливості здійснювати будь-які господарські операції на підприємстві.

         На цьому правоохоронці не зупинились. Наступною ухвалою суду, за ініціативою слідчого і на підставі того ж рапорту та висновку експертного дослідження, було заарештовано весь вилучений товар підприємства на загальну суму понад 5 млн. грн.

         Таким чином, обшук (маски-шоу) та арешт товару підприємства, з формальної сторони, відбулись по-закону – за ухвалою слідчого судді. Однак, на моє переконання, такі дії були необґрунтовані, оскільки фактично суд був введений в оману за допомогою того самого «Висновку експертного дослідження» так званого «судового експерта», який (висновок) було проведено без жодного первинного документу та в порушення елементарних вимог «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень».

         Необґрунтованість і навіть безпідставність такого висновку експертного дослідження нам, стороні захисту, була очевидна відразу після нашого вступу у цю справу. Але тільки нам, оскільки адвокати нашого об’єднання спеціалізуються, в першу чергу, на податковій та економічній проблематиці. Ми розуміємо, що такі речі не настільки очевидні більшості юристів. І найперше, що ми зробили з метою найбільш оперативного і найбільш ефективного захисту інтересів товариства «Р» і його посадових осіб – зініціювали проведення рецензії висококваліфікованих судових експертів-економістів на цей «злополучний»   висновок експертного дослідження. В рецензії експертами аргументовано проілюстрована вся нікчемність цього «Висновку експертного дослідження», а уже з допомогою рецензії ми аргументували свою позицію захисту і були почуті в суді. Той же слідчий суддя, який заарештував товарно-матеріальні цінності товариства «Р», він же і зняв арешт, бо  завдяки аргументам, наведеними експертами у рецензії, йому стало очевидна безпідставність позиції звинувачення.

         Я впевнений, що і слідству, і прокурорам не залишиться іншого виходу, як погодитись із позицією захисту (адвокатською) та аргументами, наведеними в рецензії, і закрити це кримінальне провадження.

         Це лише один невеликий приклад того, як адвокатам нашого об’єднання вдається результативно допомагати бізнесу з допомогою такого інструменту захисту як рецензія на висновок експерта або експертного дослідження.

         Практика роботи нашого адвокатського об’єднання свідчить про те, що, нажаль, безпідставні з різних причин експертні висновки (в наслідок їх замовного характеру, низької кваліфікації експертів або їх помилкового підходу до конкретної проблематики) зустрічаються досить часто і здебільшого, за допомогою таких експертних висновків, вводиться в оману сторона звинувачення і суд.

         Найпершою і найефективнішою «швидкою допомогою» бізнесу, підприємствам реального сектору економіки і їх посадовим особам є рецензії незалежних висококваліфікованих фахівців, носіїв спеціальних знань у тих же сферах на такі хибні висновки експертів.

         Вище я навів приклад такого нікчемного висновку експертного дослідження фахівця-економіста приватного експертного підприємства. За нашими спостереженнями, державні експертні установи в більшій мірі грішать хибними експертними висновками, що можливо пояснити різними причинами. В першу чергу, наприклад, службовою залежністю експертів у таких установах, їх корпоративністю, тощо. На ринку приватних експертів існує значна конкуренція. Наприклад, адвокат, як представник захисту, тільки один раз може спрацювати з недостатньо кваліфікованим експертом. Крім того, як у нашому наведеному прикладі, ми обов’язково поставимо питання перед дисциплінарною палатою Міністерства юстиції України про позбавлення цього експерта свідоцтва на право зайняття експертною діяльністю. Хоча цей конкретний експерт отримав своє свідоцтво тільки у 2017 році. Отже, існувати такому некваліфікованому експерту на незалежному професійному ринку значно важче. Але це вже інша історія.

         Я про інше. Наведений приклад з реальної історії конкретного підприємства, на мою думку, однозначно ілюструє важливість такого інструменту захисту бізнесу, як рецензія на висновок експерта. Як я вже зазначав, на практиці адвокатів нашого об’єднання таких фактів безліч. І у цьому зв’язку не може не дивувати позиція багатьох юристів і, в першу чергу, адвокатів, щодо того, що рецензія на висновок експерта є неналежним і недопустимим доказом, а відтак, і не має права на існування. І особливо, коли вона виконана поза Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України № 775/5 від 25.05.2018.

         Цей «мудрий» Порядок визначає, що такі рецензії мають право на існування і є «законними», якщо вони виконані лише працівниками державних експертних установ. Як я вже зазначав, саме незаангажованості і незалежності, а відтак і в об’єктивності експертів державних експертних установ частіше всього адвокатам приходиться сумніватись на практиці. І нехай вибачать мене порядні і достойні працівники державних експертних установ, які там безперечно є і працюють, але прикладів таких безліч. Чого варта тільки практика відзиву з судів експертних висновків керівництвом окремих спеціалізованих державних експертних інституцій.

         Але зазначений Порядок, це тільки підзаконний акт. На мій погляд, у цьому випадку, сумнівно аргументований і унормований. Але ж діюче законодавство не містить жодної норми, яка б забороняла рецензії на висновки експертів. Тим більше, що такі ж за змістом документи, які будуть піддавати критичному аналізу сумнівні висновки експертів, можуть містити іншу назву. Наприклад: «Висновок спеціаліста», «Пояснення спеціаліста», тощо.

         На моє переконання, посадовці і просто юристи, які намагаються заборонити існування рецензій на висновки експертів і експертних досліджень – тим самим намагаються не допустити, щоб суд побачив і дослідив іншу позицію, ніж та, яка викладена зацікавленою стороною, або стороною в питаннях, які є не юридичними, а потребують спеціальних знань.

         Дуже зручно: сторона у кримінальному, цивільному або любому іншому процесі, якимось чином, можливо і «неправедним», отримала конкретний «замовний» висновок експерта у сфері, від якої юрист-суддя об’єктивно і очевидно далекий. І залишається тільки уберегти суддю у цій справі, щоб не дай бог він не дізнався про слабкість або не коректність такого висновку експерта. А інакше чого ж боятись якоїсь рецензії. Бо можливо ж без рецензії і заангажований або «замовний» висновок експерта буде судом сприйнято саме так, як це потрібно відповідним «режисерам».

         Якщо висновок про належність і допустимість доказів все рівно робиться судом, якщо останнє слово в оцінці доказів за судом, то чому так бояться окремі посадовці, щоб інша точка зору у сфері спеціальних знань не попала на розгляд суду?

І головне: про що думають і яку мету переслідують адвокати, які займають аналогічну позицію і інколи декларують її під час круглих столів і навіть у ЗМІ ?! Вони на боці клієнта? Сторони захисту?

І на останнє. Рецензія на висновок експерта або висновок експертного дослідження, виконана, в тому числі, фахівцем, який має наукові або інші спеціальні знання у відповідній галузі, хоча і не є співробітником спеціальних державних експертних установ – безсумнівно є документом, процесуальним джерелом (засобом встановлення) доказів у будь-якому судовому процесі, у тому числі і у кримінальному. Ні в якому випадку не якась абстрактна, а конкретна Рецензія на конкретний висновок експерта або експертного дослідження може бути визнана судом (за умови її професійного виконання) належним та допустимим доказом у господарському, адміністративному, цивільному чи кримінальному процесі.

Шкода тільки, що Верховний Суд нашої держави до сьогодні не висловив своєї позиції з цього приводу.

 

Голова АО «Яр.ВАЛ»

Заслужений юрист України

Голова комітету захисту бізнесу РАКО    

Голова комітету з безпеки ведення бізнесу КТПП

Йосип Бучинський

        

Читайте також:Фіктивне підприємництво декриміналізовано. Що далі?Рецензування висновків судових експертів: бути чи не бутиНа засіданні Комітету з питань безпеки ведення бізнесу розглянули новели у законопроекті через введення монополії державних спеціалізованих експертних установРекомендації щодо дотримання умов законодавства внаслідок внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»Введення монополії державних спеціалізованих експертних установ – загроза бізнесу і спроба позбавлення громадян права на справедливий судЗакони «маски-шоу стоп» та «маски-шоу стоп 2». В чому позитив для бізнесуСпільне засідання Комітетів з питань промисловості та з безпеки бізнесу - вирішення актуальних питань між представниками вітчизняного бізнесуУ Київській ТПП обговорили необхідність реформування судово-експертної діяльності в УкраїниНа засіданні Комітету з питань безпеки ведення бізнесу підвели підсумки роботи за 2016 рікЧергове засідання Комітету з питань безпеки ведення бізнесу Київської торгово-промислової палати, яке відбулося 27 березня 2017 року, підвело підсумки роботи Комітету за 2016 рік.

Календар подій

Жовтень 2022
ПнВтСрЧтПтСбНд
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
вул. Б. Хмельницького, 55,
Київ, 01054, Україна
info@kcci.org.ua
Київська торгово-промислова палата.
© 2014 Всі права захищені.Розробка сайта - Exipilis