укр eng
 

Третейский суд

Зразок третейського застереження

Для того, щоб передати спір на розгляд третейського суду сторонам необхідно укласти третейську угоду.

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі (контракті) або у вигляді окремої письмової угоди.

Для звернення до Постійно діючого третейського суду при КТПП необхідно включити в договір (контракт) третейське застереження такого змісту:

«Будь-який спір щодо умов цього договору(контракту) або у зв’язку з ним, в разі неможливості вирішення його шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого третейського суду при Київській торгово-промисловій палаті у відповідності з його Регламентом».

Третейська угода укладається у письмовій формі. Третейська угода вважається укладеною, якщо вона підписана сторонами чи укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням засобів електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не заперечує.

Третейська угода має містити відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, предмет спору, місце і дату укладання угоди.

Посилання у договорі (контракті) на документ, який містить умову про третейський розгляд спору, є третейською угодою за умови, що договір укладений у письмовій формі і це посилання є таким, що робить третейську угоду частиною договору.

Недійсність окремих положень договору (контракту), що містить третейське застереження, не тягне за собою недійсність такого третейського застереження.

Третейська угода може містити як вказівку про Постійно діючий третейський суд при КТПП, так і просте посилання на вирішення відповідних спорів між сторонами третейським судом.

Відповідно до Положення та Регламенту Постійно діючого третейського суду при КТПП у третейській угоді сторони можуть визначити положення про склад третейського суду та мову третейського розгляду.

Оформити третейську угоду сторони можуть як до виникнення спору, так і після цього.

Місцезнаходження суду:
Україна, 01054, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 55, кім. 809.
Тел. (044) 482-04-38;
+380(67)446-26-53; 
+380(95)318-93-15.

Читайте також:Постійно діючий третейський суд при Київській торгово-промисловій палатіЗагальні відомостіКерівний склад Постійно діючого третейського судуНормативні актиСписок суддів Постійно діючого третейського суду при Київській Торгово-промисловій палатіВимоги до позовної заявиРозмір Трейтейського зборуВиконання рішення Постійно діючого Третейського суду при КТПП

Відділи

вул. Б. Хмельницького, 55,
Київ, 01054, Україна
info@kcci.org.ua
Київська торгово-промислова палата.
© 2014 Всі права захищені.Розробка сайта - Exipilis