укр рус eng
 

Науково-методичний центр СERTEX

Науково-методичний центр СERTEX.

Сертифікація є важливим інструментом у досягненні довіри до якості виробу, гарантією того, що продукція відповідає певним вимогам, захистом виготовлювача від конкуренції, спрощує вибір продукції.

Система " CERTEX "

У системі " CERTEX " здійснюється перевірка якості й видача сертифікатів відповідності зразків або партій продукції продовольчої й промислової груп, що не підлягають обов'язкової сертифікації. У системі проводиться перевірка фізико-хімічних показників продукції на відповідність будь-якої науково-технічної документації, включаючи сертифікати інших країн відповідно до заявки замовника.

Сертифікати відповідності системи CERTEX це важливий інструмент досягнення довіри щодо якості продукції між виробником і споживачем.

Для виробників, постачальників:

 • захищає від конкуренції з постачальниками несертифікованої продукції
 • надає переваги на тендері, забезпечує рекламу і ринки збуту

Для покупців, споживачів:

 • гарантує якість товарів, що поставляється новим виробником;
 • встановлює механізм взаємодії між постачальником і споживачем

Науково-методичний центр системи сертифікації CERTEX розробляє та удосконалює нормативні керівні документи і правила системи сертифікації CERTEX, проводить консультаційно-методичну роботу з питань сертифікації продукції за стандартами CERTEX, організовує навчання, підготовку і атестацію аудиторів системи.

Перелік послуг:

1. Розробка на підприємствах (організаціях) систем менеджменту якості на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008

Науково-методичний центр системи сертифікації CERTEX проводить розробку на підприємствах (організаціях) систем менеджменту якості згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008

Наявність системи менеджменту якості на підприємстві підвищує економічну ефективність діяльності підприємства за рахунок оптимізації процесів його функціонування, в т.ч. за рахунок більш чіткої та скоординованої організації робіт, розподілу відповідальності та повноважень . Крім того в зв'язку із вступом України до СОТ до експортерів зі сторони зарубіжних споживачів будуть висуватися вимоги відповідності характеристик продукції міжнародним стандартам якості.

Переваги наявності сертифікованої системи менеджменту якості на підприємстві:

 • зниження витрат підприємства та підвищення його рентабельності;
 • орієнтування виробничих процесів на підвищення якості;
 • зростання рівня довіри з боку потенціальних клієнтів;
 • підвищення конкурентоспроможності продукції та можливість виходу на нові, в т.ч. міжнародні ринки;
 • розширення існуючих ринків збуту;
 • участь в тендерах, укладання угод з іноземними компаніями.

Етапи розробки систем менеджменту якості:

 • лекції персоналу з розяснення вимог стандарта і системи менеджменту якості, навчання внутрішніх аудиторів;
 • розробка рекомендацій з ідентифікації основних робочих процесів та їх документуання;
 • розробка плана-графіка робіт з документування окремих процесів СМЯ;
 • розробка керівництва з якості підприємства;
 • узгодження ,затвердження, та впровадження документації СМЯ та керівництва з якості;
 • проведення внутрішнього аудиту СМЯ, скаладання звітів.

 

Розробкою систем менеджменту якості в Київській ТПП займаються висококваліфіковані спеціалісти, великий досвід роботи.

Заявка

2. Проведення навчання по темі: «Аудит системи менеджменту якості» згідно міжнародного стандарту ISO 19011 та видача свідоцтва внутрішнього аудитора.

Контакти:

Грабаренко Наталія Володимирівна
тел.: 235-82-95
e-mail: grabarenko@kcci.org.ua

Читайте також:ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, НАССР, РАЗРАБОТКА, СЕРТИФИКАЦИЯРозробка систем менеджменту якості в відповідності з МС ISO 22000:2005 та принципами HACCP

Відділи

вул. Б. Хмельницького, 55,
Київ, 01054, Україна
info@kcci.org.ua
Київська торгово-промислова палата.
© 2014 Всі права застережені.Розробка сайта - Exipilis