укр eng
 

Юридичний відділ

Форс-мажор! Мега-тема в бізнес-середовищі під час дії карантину!

Найпоширенішими поняттями в цілому світі за останні 5 місяців, без перебільшення, стали «пандемія» і «карантин». Для бізнес-середовища ще одним чи не найважливішим терміном у цей час  став термін «форс-мажор». Адже практично всі бізнес-процеси для більшості господарюючих суб’єктів в Україні водночас зупинились Постановою Кабінету міністрів України  № 211 від 11.03.2020 р. «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», якою було передбачено  встановлення з 12 березня 2020 р. до 22 травня 2020 р., відтепер вже до 22 червня 2020 р. на всій території України в умовах карантину заборонено  проведення більшості видів господарської діяльності.

На питання про форс-мажорні обставини для бізнесу відповідає перший віце-президент Київської ТПП Людмила Сізікова.

–       Згадана Постанова заборонила проведення всіх масових (культурно-розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших), роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках,  агропродовольчих ринків, які є великими операторами ринку харчових продуктів і т. д.

Було передбачено значні обмеження, а то і повна заборона роботи усіх видів  транспорту та   обмеження пересування (знаходження поза домом)  фізичних осіб, що  фактично унеможливило умови  для виробництва та надання переважної більшості   товарів  і послуг.

Пізніше до згаданої Постанови неодноразово вносили зміни, якими карантинні заходи посилювалися.

17 березня 2020 року набув чинності Закон України  № 530-IX від 17.03.2020 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Законом  були  внесені зміни у частину другу статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 13, ст.52), а саме –  після слів “введення комендантської години” доповнено словами “карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України”. Таким чином названим законом на державному рівні визначено введення карантину форс-мажорними обставинами у бізнесі.

Бізнес миттєво вимушено відреагував на ці вимоги, оскільки господарськими договорами, на підставі яких він працює, передбачено, як терміни виконання зобов’язань, так і штрафні санкції за їх порушення.

ТПП України, як уповноважений державою орган на видачу Сертифікатів про форс-мажор, неодноразово публічно надавала консультації і роз’яснення щодо отримання таких Сертифікатів та, у першу чергу, як правильно  оформлювати (фіксувати) документальне призупинення своєї діяльності у відповідній сфері (наказ, розпорядження та ін.) та письмово повідомляти (сповіщати) іншу сторону,  перед якою не виконується зобов’язання.

В умовах жорсткого карантину, оперативно пристосувавшись до ситуації, Київська ТПП  надала  безліч  безкоштовних  консультацій як своїм членам, так й іншим представникам бізнесу, які звертались до нас усіма доступними способами (телефоном, електронною  поштою, тощо)  про алгоритм  їх дій у зв’язку із запровадженням карантину та фактичним призупиненням підприємницької діяльності. Ми також надавали роз’яснення про порядок, умови та особливості отримання Сертифікатів щодо наявності форс-мажору.

Враховуючи складну ситуацію у всіх сферах діяльності на території України у зв’язку з введенням карантину, всі регіональні  торгово-промислові палати, враховуючи рекомендації центрального органу – ТПП України,  рекомендували  підприємцям застосування процедури врегулювання відносин між сторонами за договорами шляхом укладання відповідних доповнень до договорів щодо перенесення строків  виконання зобов’язань. Це, у свою чергу, автоматично усуває порушення строків виконання договірних зобов’язань та не потребує засвідчення форс-мажорних обставин для звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань (неналежне виконання).

Відтак слід зазначити, що значна кількість підприємців скористались такими нашими рекомендаціями та вирішили свої виробничі  проблеми саме на підставі визнання законодавцем карантину форс-мажорною  обставиною.

Що дає для бізнесу факт підтвердження карантину як форс-мажорної обставини?

–Факт підтвердження карантину форс-мажорною обставиною дає підприємцям можливість самостійно врегулювати свої відносини з контрагентом шляхом підписання додаткової угоди  до договору. Підтвердження  або визнання  обставин форс-мажору надає можливість  відтермінування   виконання зобов’язань на час дії обставин форс-мажору, а це означає звільнення від сплати пені та інших штрафних санкцій, передбачених договором.

Як відбувається процедура підтвердження форс-мажорних обставин? На що треба звернути увагу бізнесу перед тим, як звернутися до торгово-промислової палати?

–У разі потреби в отриманні суб’єктом господарювання відповідного Сертифіката, Київська ТПП  проводить  розгляд відповідних заяв дотримуючись стандартної процедури засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили),  встановленої  Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин, який було затверджено в новій редакції від 18 грудня 2014 р. № 44(5), зі змінами і доповненнями.

Інформація на сайті Київської ТПП про те, як підготувати документи для подачі міститься за посиланням http://kiev-chamber.org.ua/uk/74/87.html 

Ми неодноразово звертали увагу підприємців на те, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), у будь-якому випадку, не вважаються: фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

Також,  звертали  увагу на можливість здійснення відправлення пакету документів в Київську ТПП для засвідчення обставин форс-мажору  в електронному варіанті на такі адреси  -

khimchuk@kcci.org.ua;  info@kcci.org.ualsiz@kcci.org.ua

Чи трапляються відмови у засвідченні форс-мажору? Які обставини є їх причиною?

–Так, Палата відмовляє у видачі Сертифіката про форс-мажор,  якщо у суб’єкта відсутні обставини  форс-мажору, (наприклад, не виконує зобов’язань за кредитом  внаслідок того, що не має коштів), або форс-мажорні обставини виникли після терміну виконання зобов’язань, передбачених договором, та, якщо не надав документи, які підтверджують обставини форс–мажору відповідно до умов договору, після надання  Київській ТПП додаткового терміну, 21 день, для подання таких документів.

Які найтиповіші звернення від бізнесу?

Найтиповішими зверненнями є :

  • неможливість виконання зобов’язання у передбачений у господарському договорі термін, у зв’язку з оголошенням простою підприємства внаслідок дії карантину
  • неможливість користування орендованим приміщенням внаслідок зупинення на законодавчому рівні діяльності  ТРЦ та інших закладів, в якому розміщений  офіс або підприємство
  • неможливість виконання замовлення внаслідок неотримання необхідного  обладнання та матеріалів за договорами зовнішньоекономічної діяльності з  інших країн, внаслідок  обмеження  (зупинення)  транзиту, відсутності сполучення, введення карантинних заходів
  • неможливість  виконання будівельних робіт (до 08.04.20) тощо.

Яку кількість звернень підприємців за підтвердженням форс-мажорних обставин зафіксувала Київська ТПП з початку карантину?

–З  початку запровадження  в Україні карантину до нас письмово з заявою про видачу Сертифікатів про форс-мажор звернулись майже 140 суб’єктів господарської діяльності.

Було багато усних звернень підприємців, які після отримання консультації,  самостійно вирішили питання виконання зобов’язань зі своїми контрагентами.

Більше 30 суб’єктів   вже отримали Сертифікати про форс-мажор.

Багатьом надавався термін 21 день для надання або уточнення документів про підтвердження обставин форс-мажору, однак вони їх не надали і відкликали свої заяви.

Станом на сьогодні термін для усунення недоліків в документах надано 25 заявникам.

Які категорії бізнесу можуть отримати сертифікат про засвідчення форс-мажорних обставин безкоштовно?

Відповідно до чинного законодавства, а саме Закону України від 02.12.1997 №671/97-ВР “Про торгово-промислові палати в Україні”, Ст 14-1  сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) –Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

При подачі в Київську ТПП заяви про видачу сертифіката на безоплатній основі СМП надають документи, що підтверджують їхній статус.

Читайте також:Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)Що робити бізнесу під час відключення електроенергії та повітряних тривог?Як мінімізувати втрати від повітряних тривог та відключення електроенергіїВідновлюємо видачу Сертифікатів щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)Консультації з питань аудитуЗагальна інформаціяКонсультації в сфері страхування малого та середнього бізнесуКонсультації в сфері оподаткування та податкового плануванняРозробка та експертиза контрактівКомплексна послуга "Безпечна угода"

Відділи

вул. Б. Хмельницького, 55,
Київ, 01054, Україна
info@kcci.org.ua
Київська торгово-промислова палата.
© 2014 Всі права захищені.Розробка сайта - Exipilis