укр рус eng
 

Різне

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА КИЄВА

Київ є столицею і найбільшим містом України, а також її головним фінансовим, промисловим, науковим, освітнім, культурним і духовним центром.

 

Територія, географічне положення (дані за 2014 рік)

Київ розташований у центрі Східної Європи, на обох бере¬гах річки Дніпро, нижче впадіння лівої його притоки — Десни. Місто має вигідне економіко-географічне розташування. Через Київ проходять найважливіші залізничні, автомобільні магістралі та повітряні траси країни, що надзвичайно важливо для розвитку та інтенсифікації зовнішньоекономічних і культурних зв'язків столиці.

Площа Києва в адміністративних межах сягає 83,6 тис.га (836 кв.км), що становить 0,14% від території України. З півночі на південь місто простягнулося на 42,1 км, із заходу на схід – на 41,9 км. Понад половину території міста становлять ліси, зелені насадження загального користування та водойми.

По території міста протікає 9 річок – Дніпро, Сирець, Глибочиця, Скоморох, Дарниця, Либідь, Віта, Совка, Нивка.

Найбільші озера – Вирлиця, Радунка, Тельбін.

Населення

За оцінкою на 1 січня 2015р. чисельність наявного населення м.Києва становила 2888,0 тис. осіб. Трудові ресурси Києва в 2014 році складали 50% від загальної чисельності постійного населення.

 

Адміністративно-політичний центр

Київ — столиця незалежної держави України, центр її політичного життя. У місті знаходяться і працюють Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, інші центральні органи влади. Це визначає деякі особливості здійснення самоврядування і виконавчої влади. Тут на одному рівні управління функціонують і органи місцевого самоврядування, і місцеві державні адміністрації, які згідно з Конституцією України виконують функції органів виконавчої влади, зокрема забезпечують виконання Києвом столичних функцій.

У січні 1999р. Верховною Радою було прийнято Закон «Про столицю України — місто-герой Київ», який юридично закріпив спеціальний статус Києва та визначив особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Економічний потенціал

Як і належить столиці, Київ гідно виконує роль національного лідера в розбудові нашої молодої держави, упевнено утримуючи провідні позиції в усіх галузях народного господарства. У місті зосереджена значна кількість висококваліфікованих науково-технічних кадрів, здатних забезпечити впровадження і вирішення фінансово-економічних та виробничих завдань практично будь-якої складності.

Питома вага м.Києва в економіці України (за 2014 рік):

Обсяг реалізованої промислової продукції – 7%.

Оборот роздрібної торгівлі – 14%.

Основними складовими столичної економіки є промисловість, будівельний комплекс, транспорт та зв'язок, житлово-комунальне господарство, торгівля та громадське харчування, сфера побутових послуг, фінансова діяльність.

Основним результативним показником, який характеризує економічний розвиток Києва, є валовий регіональний продукт. У 2014 році він становив близько 300 млрд. грн., або понад 100 тис. грн. на одну особу.

Промисловість

Київ — один з провідних промислових центрів України, має потужний економічний потенціал, який дає змогу за рахунок власного виробництва товарів та послуг забезпечувати потреби внутрішнього ринку, а також експортувати конкурентоспроможну продукцію за кордон. Місто сьогодні орієнтується переважно на високотехнологічні та наукоємні галузі.

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ на 01.01.2015 – 297475.

У 2014 році відносно 2013 р. індекс промислового виробництва становив 85,7%.

Збільшення обсягів промислової продукції спостерігалось у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та у виготовленні основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

Головним фактором нарощування обсягів промислової продукції та підвищення її якісних характеристик є інноваційний розвиток. За останні роки спостерігається тенденція щодо поступового збільшення кількості впроваджених нових технологічних процесів (у середньому на 10 одиниць за рік), що сприяє підвищенню ефективності виробничого процесу та якості продукції підприємств Києва..

У 2014р. питома вага інноваційно активних підприємств міста становила 21,7% від загальної кількості промислових підприємств, а загальна сума витрат на інноваційну діяльність на промислових підприємствах міста склала понад 1,3 млрд. грн., в т.ч. на дослідження і розробки понад 294,7 млн. грн.

 

Будівництво

Будівельний комплекс столиці – один з найбільших в Україні.

У 2014р. підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 10774,8 млн. грн. За видами будівельної діяльності найбільший обсяг робіт виконано з будівництва будівель та споруд, який становить 8001,4 млн. грн. або 74,3% від загального обсягу.

 

Інвестиції

Станом на 31.12.2014р. обсяг унесених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з початку інвестування в економіку міста становив 22733,0 млн. дол. США, в т.ч. з країн ЄС – 16628,6 млн. дол. США (73,1% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 6104,4 млн. дол. США (26,9%).

У 2014р. в економіку м.Києва від іноземних інвесторів надійшло 1291,4 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за цей період становить 7251,4 млн. дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 6627,9 млн. дол.).

Станом на 31.12.2014р. в економіку м.Києва інвестиції надійшли зі 117 країн світу. Найбільшими країнами-інвесторами є Кіпр (6824,0 млн. дол. або 30,0%), Нідерланди (2916,7 млн. дол. або 12,8%), Російська Федерація (2384,6 млн. дол. або 10,5%), Австрія (2014,8 млн. дол. або 8,9%), Велика Британія (1127,0 млн. дол. або 5,0%).

За видами економічної діяльності найвагомішу частку (41,3%) усіх прямих інвестицій, що надійшли в економіку міста, спрямовано в розвиток підприємств та організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність. Значний обсяг прямих інвестицій вкладено також в оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (16,6%), професійну, наукову та технічну діяльність (10,4%), операції з нерухомим майном (9,0%), інформацію та телекомунікації (7,7%), промисловість (5,2%), будівництво (4,1%).

Станом на 31.12.2014р. обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) підприємств міста в економіку країн світу становив 686,0 млн. дол. США. Зменшення акціонерного капіталу за 2014р. становить 94,8 млн. дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 77,3 млн. дол.).

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів), вкладених підприємствами м.Києва в економіку країн світу становить 687,3 млн. дол.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг м.Києва за січень–грудень 2014р. становив 14808,1 млн. дол. США (90,5% від рівня січня–грудня 2013р.), імпорту – 22636,0 млн. дол. (75,9% від рівня січня–грудня 2013р.). Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 7827,9 млн. дол. (за січень–грудень 2013р. також від’ємне – 13456,6 млн. дол.).

У січні–грудні 2014р. оборот зовнішньої торгівлі товарами в м.Києві склав 31645,8 млн.дол. США і зменшився проти січня–грудня 2013р. на 18,9%. Експортовано товарів на 11469,8 млн. дол., імпортовано – на 20176,0 млн. дол. У порівнянні з січнем–груднем 2013р. обсяги експорту зменшились на 7,0%, обсяги імпорту – на 24,4%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 8706,2 млн. дол. (за січень–грудень 2013р. також від’ємне – 14342,8 млн. дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами зі 197 країн світу.

До Російської Федерації здійснювались найбільші експортні поставки – 10,6% від загального обсягу експорту, до Індії, Єгипту, Туреччини, Китаю, Нідерландів, Іспанії, Італії, Саудівської Аравії, Білорусі, Ірану, Ісламської Республіки, Угорщини, Кореї, Республіки, Ізраїлю, Польщі, Франції, Казахстану, Кіпру, Великої Британії, Бельґії, Пакистану та Німеччини – 64,9% експортних поставок міста.

Порівняно з січнем–груднем 2013р. експорт товарів зменшився до Франції на 34,1%, Ізраїлю – на 28,7%, Російської Федерації – на 27,1%, Німеччини – на 22,6%, Єгипту – на 18,4%, Індії – на 12,8%, Нідерландів – на 8,7%, Казахстану – на 2,6%, Італії – на 1,4% та Бельґії – на 0,6%. Утім, спостерігалось збільшення експортних поставок до Угорщини в 11,3 раза, Кіпру – в 5,2 раза, Пакистану – в 2,1 раза, Саудівської Аравії – в 1,5 раза, Польщі – на 41,1%, Великої Британії – на 33,5%, Кореї, Республіки – на 26,5%, Ірану, Ісламської Республіки – на 24,5%, Китаю та Білорусі – на 17,5% кожна країна, Туреччини – на 8,1% та Іспанії – на 4,8%.

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались із Російської Федерації – 16,2%, а надходження товарів із Китаю, Білорусі, Німеччини, Польщі, Франції, США, Італії, Туреччини, Японії, Литви, Великої Британії, Угорщини, Нідерландів, Швейцарії, Румунії, Австрії та Індії разом становили 63,2%.

Зменшились проти січня–грудня 2013р. імпортні поставки зі Швейцарії на 49,6%, Японії – на 43,2%, Великої Британії – на 37,2%, Німеччини – на 33,8%, Нідерландів – на 33,7%, США – на 31,0%, Італії – на 30,4%, Російської Федерації – на 28,0%, Франції – на 27,6%, Румунії – на 26,0%, Польщі – на 25,3%, Угорщини – на 23,8%, Китаю – на 21,0%, Індії – на 15,5%, Туреччини – на 14,1%, Австрії – на 13,3%. Одночасно спостерігалось збільшення імпортних поставок з Литви та Білорусі відповідно на 15,4% та 7,3%.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами м.Києва за січень–грудень 2014р. становив 3338,3 млн. дол. США, імпорту – 2460,0 млн. дол. У порівнянні з січнем–груднем 2013р. обсяги експорту зменшились на 16,9%, імпорту – на 21,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 878,3 млн. дол. (у січні–грудні 2013 р. також позитивне – 886,2 млн. дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства м.Києва здійснювали з партнерами зі 190 країн світу.

Основними партнерами в експорті послуг від підприємств та організацій м.Києва були такі країни: Російська Федерація – 18,1% від загального обсягу експорту послуг, США – 12,3%, Велика Британія – 9,4%, Швейцарія – 9,2%, Німеччина – 8,7%, Об’єднані Арабські Емірати – 3,1%, Кіпр – 2,8%, Італія та Естонія – по 2,2%, Франція, Корея, Республіка та Польща – по 1,8%, Казахстан – 1,6% та Туркменістан – 1,5%.

Порівняно з січнем–груднем 2013р. обсяг експорту послуг зменшився до Туркменістану на 47,5%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 29,0%, Франції – на 24,3%, Кіпру – на 23,5%, Німеччини – на 20,3%, Великої Британії – на 17,6%, Російської Федерації – на 15,7%, США – на 12,8%, Казахстану – на 12,2%, Кореї, Республіки – на 7,8%, Швейцарії – на 3,7% та Італії – на 1,5%. Утім, спостерігалось збільшення експорту послуг до Естонії в 4,2 раза та Польщі – на 9,9%.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг мали: Російська Федерація – 16,8%, Кіпр – 11,8%, Велика Британія – 9,9%, Швейцарія – 7,7%, Німеччина – 6,3%, Австрія – 4,5%, Туреччина – 4,2%, Мальта – 3,4%, США та Нідерланди – по 3,1%, Об’єднані Арабські Емірати – 2,9%, Франція – 2,8% та Польща – 2,0%.

Порівняно з січнем–груднем 2013р. скоротились обсяги імпорту послуг з Кіпру на 42,8%, США – на 36,8%, Нідерландів – на 33,9%, Австрії – на 26,1%, Франції – на 23,2%, Великої Британії – на 21,3%, Туреччини – на 19,9%, Німеччини – на 18,3%, Російської Федерації – на 16,1%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 9,0% та Польщі – на 4,8%. Одночасно зросли обсяги послуг, одержаних з Мальти в 26,1 раза та Швейцарії – на 0,4%.

У структурі зовнішньої торгівлі послугами переважали транспортні послуги, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, ділові послуги, послуги, пов’язані з подорожами, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, послуги з переробки матеріальних ресурсів.

 

Наука (дані за 2014 рік)

Місто Київ — одне з найбільших наукових центрів Європи. Тут розташована Національна академія наук України і більшість її галузевих інститутів, багато з яких мають всесвітньо відомі наукові школи. Серед них: електрозварювання, порошкова металургія, кібернетика, синтез композиційних матеріалів, лазерні технології; різноманітні галузеві та відомчі науково-дослідні та проектно-конструкторські інститути й організації, а також провідні вищі навчальні заклади України. Всього в місті Києві налічується 314 організації, що займаються науковою діяльністю, це становить майже чверть від загальної їх кількості в Україні.

Чисельність науковців складає близько 33 тис. осіб.

 

Соціальна сфера

Досить успішно вирішуються в столиці України й соціальні питання киян. Першочергова увага міської влади надасться питанням підвищеним якості життя населення, зниження рівня бідності, забезпечення зростання доходів киян. У столиці реалізуються заходи па виконання міських програм «Здоров'я киян», «Репродуктивне здоров'я населення м.Києва», «Стратегії подолання бідності», «Основних напрямів соціальної політики» тощо. У центрі уваги міської влади постійно знаходиться турбота про незахищені, малозабезпечені верстви населення.

Стала динаміка господарського комплексу міста дозволила збільшити реальні грошові доходи населення: середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в усіх сферах економіки міста, за 2014р. зросла до 6414 грн. і є найвищою серед регіонів України.

У Києві налічується понад 750 тис. пенсіонерів, середній розмір пенсій яких становить 2065 грн..

Читайте також:Міжнародний конкурс стартапів «Get in the Ring!»НТАК «Алкон» виробляє понад 5 % світового виробництва надтвердих матеріалівКиївська ТПП не проводить акції з розіграшу автомобілів«Вимоги бізнесу до продукту освіти»ПодякиГромадське обговорення законопроектів«Зроблено у Києві»

Календар подій

Квітень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
вул. Б. Хмельницького, 55,
Київ, 01054, Україна
info@kcci.org.ua
тел: +380 44 482-0301
факс: +380 44 482-3966
Київська торгово-промислова палата.
© 2014 Всі права застережені.
Розробка сайта - Exipilis