укр рус eng
 

Новини Київської ТПП

Експерти визначили, як нове законодавство вплине на діяльність ТОВ

За офіційними даними, близько 70% усіх корпоративних спорів, які розглядаються господарськими судами, виникають у товариствах з обмеженою відповідальністю. Основним джерелом таких конфліктів була нормативна неврегульованість формулювань положень нормативних актів. Закон України «Про господарські товариства» 1991 року вже не в змозі здійснювати регулювання ТОВ у сучасних умовах. У зв’язку з цим, 17 червня 2018 року набув чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Проте ще не всі розібралися з найвизначнішими аспектами цього документу.

Всі нововведення, наслідки та переваги обговорили на панельній дискусії “Практичне застосування Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, яку організувала Київська торгово-промислова палата, столична юстиція та юридична компанія Dictum.

«Ми відчули, що бізнес потребує відповідей на багато питань, які виникли під час практичного застосування закону», - зазначила перший віце-президент Київської ТПП Людмила Сізікова, яка була модератором 1 і 2 дискусійної панелі. Адже, новий закон передбачив  новели, з якими бізнес тепер має рахуватись -  це, насамперед,  укладання корпоративної угоди  при заснуванні підприємства, в якій  можна передбачити, так би мовити «правила гри» засновників – їх особисті права і обов’язки,  умови купівлі-продажу частки, порядок голосування з тих чи інших питань, обов’язки засновників  щодо управління компанією тощо. Окрім цього, серед новел -  зняття обмежень з числа учасників ТОВ,  термінування 6-ма місяцями строку внесення уставного вкладу, отримання згоди інших учасників на вихід з товариства, якщо частка дорівнює або перебільшує 50%, правила про значні правочини, щодо яких є зацікавленість. Так що тем для обговорення на круглому столі  вдосталь!

Презентація "Вплив реформ на діяльність товариств"

Бізнес медіатор Центру медіації КТПП Олег Трибой згадав про людський фактор при веденні бізнесу. За його словами, корпоративна угода – це шлях до компромісу, тому потрібно чітко передбачити всі умови та обов’язки щодо  управління компанії. На першому етапі укладання колективної угоди найкращим варіантом буде запросити бізнес-медіатора, який допоможе врегулювати всі питання не лише юридично, а й на рівні взаємовідносин, так як всі люди спершу керуються емоціями. Медіатор – це незалежна особа з відсутньою особистою зацікавленістю, яка володіє навичками і технікою ефективної комунікації.

Можливості медіації при укладанні корпоративних договорів окреслила партнер ТОВ «Група медіаторів «Нове право» Марина Саєнко. Колективний договір – це новий в Україні інструмент регулювання. Спікер пояснила, що така угода може містити умови та порядок продажу частки учасником та визначати коли таке право виникає. Вона також перерахувала питання, вирішення яких буде ефективніше з медіацією: порядок голосування на загальних зборах, порядок та умови придбання частки в СК, випадки проведення загальних зборів, обов’язковість голосування учасників з певних питань, питання фінансування діяльності товариства, порядок вирішення конфліктів тощо.

Адвокат Наталія Макух вказала на переваги та недоліки нового законодавства про товариства. Головними змінами є те, що зменшено вимоги до змісту статуту та визначено лише 3 пункти, які обов’язково мають бути у статуті: повне та скорочене найменування товариства; органи управління товариством, їхня компетенція, порядок прийняття ними рішень; порядок вступу до товариства та виходу з нього. Згідно з новим законом, також не потрібно вносити інформацію про учасників товариства та розмір часток, що їм належить, та відсутній ліміт кількості учасників Товариства. За словами Наталії Макух, доля частини учасників у товаристві залежатиме від належного виконання обов’язку по внесенню вкладу іншими учасниками. Спікер пояснила, як можна придбати частку іншого учасника товариства. Якщо жоден з учасників протягом 30 днів з дати отримання письмового повідомлення про намір учасника продати свою частку не повідомив письмово про свій намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник надав свою згоду на продаж такої частки на 31 день з дати отримання письмового повідомлення. Якщо учасник бажає передати у власність іншої особи свою частку в обхід переважного права, достатньо для цього укласти будь-який інший договір, крім договору купівлі-продажу (наприклад, договір міни або дарування). Переважне право на придбання можна «обійти» шляхом укладення з іншими учасниками товариства корпоративного договору, до якого буде включено пункт про незастосування переважного права (ч. 8 ст. 20 Закону).

У новому законодавстві деталізовано процедуру спадкування частки учасника та визначено, що частка переходить до спадкоємця або правонаступника без згоди учасників товариства. Якщо така частка становить менше ніж 50%, а спадкоємець (правонаступник) у встановлений строк не подав заяву про вступ до товариства, учасники можуть прийняти рішення про виключення учасника. Проте варто звернути увагу, що регламентація виключення учасника або ліквідації товариства набирає чинності через 1 рік з дня опублікування, а саме 17.06.2019 р.

Юрист Адвокатського об’єднання «Клочков та партнери» Дмитро Коноваленко детальніше розповів про набуття учасником корпоративних прав. Він виокремив переваги нового закону, а саме: мінімізація участі товариства у процесі вступу нового учасника до ТОВ; право власності на частку дозволяє набувачу самостійно зареєструвати своє право на участь у товаристві шляхом внесення змін до відомостей про ТОВ; захист прав та інтересів особи, що набула частку на законних підставах; спрощення процедури переходу часток учасників у статутному капіталі.

Адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії «Dictum» Світлана Мороз повідомила про особливості статутного капіталу товариств. Зокрема, вона виділила такі головні моменти: обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників змінюються або виключаються одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства; вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку; вартість вкладу учасника повинна бути не менше номінальної вартості його частки. Також, учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

На 3 дискусійній панелі «Наслідки нового закону для бізнес середовища», з учасниками круглого столу поділились інформацією представники столичної юстиції.  Станіслав Куценко, начальник Головного територіального управління юстиції, зауважив, що нового у припинені діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю: «Згідно статті 48 закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов’язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Якщо підприємство ліквідовується добровільно, рішення приймається загальними зборами».

Так, Законом про ТОВ змінюються підходи у правовому регулюванні статусу товариства та його учасників, реформується система корпоративного управління ТОВ, запроваджуються нові правові інструменти та поняття (корпоративні договори, безвідклична довіреність з корпоративних прав, значні правочини, правочини із заінтересованістю та ін.), спрощуються та деталізуються процедури державної реєстрації змін, пов’язаних з відчуженням часток та зміною складу учасників, додав Віталій Сигидин, модератор секції, начальник Управління державної реєстрації ГТУЮ у місті Києві.

Разом з тим, у Законі про ТОВ містяться норми, які створюють певні переваги для суб’єктів корпоративних правовідносин. Співробітники столичної юстиції розповіли, якщо рейдери намагаються забрати бізнес, звертайтесь до правопросвітнього проекту "Я МАЮ ПРАВО!" та отримайте безоплатну допомогу. Немає жодних сумнівів: якщо наполеглива робота по імплементації правових інструментів захисту бізнесу триватиме, в України вистачить потенціалу здійснити реальний економічний стрибок.

Дуже цікавими і змістовними були виступи Вікторії Бабенко, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та Віталія Жалінського -  державного реєстратора, начальника відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців Шевченківської райдержадміністрації м. Києва, адже  ці спікери розкрили нюанси  головного таїнства надання  «статус-кво»  новоствореному підприємству, а також як уникнути  помилок і  вберегтися  від  рейдерства при перереєстрації товариств, як готувати документи, що обов’язково в них треба зазначати і т.п. 

За результатами обговорень під час круглого столу, учасники дійшли висновку, що зміни, що передбачені новим законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», в цілому є позитивними та в будь-якому випадку більшість з них знайде своє місце у сучасному законодавстві, оскільки того вимагає бізнес з огляду на застарілість та неповноту нормативного регулювання ТОВ та ТДВ.

Читайте також:Київському центральному конструкторському бюро арматуробудування 55 років!Благодійність як окремий напрямок стратегії розвитку компаніїФінансова грамотність та навички планування витрат та прибутків завжди є актуальною тематикою у процесі управління компанієюЖурнал BUSINESS PANORAMA Київської ТПП виступив інформаційним партнером Міжнародної жіночої премії European Women Expert Awards ім. Ольги ПампухиВласники та представники малого та середнього бізнесу вивчили що таке клієнтоорієнтованість та основні інструменти клієнтського сервісуСемінар-практикум «Розробка, впровадження та підтримка дієвості систем управління безпечності харчових продуктів (НАССР, ISO 22000) на харчових підприємствах. Проведення вутрішнього аудиту на відповідність ISO19011»Київ стає центром синергетики регіональних торгово-промислових палат світуПідприємці знайшли відповіді на актуальні питання в сфері трудових та податкових відносинВ Університеті митної справи та фінансів обговорювали питання українського правового виміруВітаємо нових членів Київської ТПП!

Календар подій

Червень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
вул. Б. Хмельницького, 55,
Київ, 01054, Україна
info@kcci.org.ua
тел: +380 44 482-0301
факс: +380 44 482-3966
Київська торгово-промислова палата.
© 2014 Всі права застережені.
Розробка сайта - Exipilis